ÇOCUK VE RGENLERE UYGULANILAN TESTLER

*6-18 yaş WISC-R Zeka Testi
*3-12 yaş CAT Testi (Çocuk Alı testi)
*AGTE (Çocuklar için Gelişimsel Tarama Testi)
DENVER Gelişim Tarama testi
*Metropolitan Olgunluk Testi
*Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama esti
*Luisa Düss Psikanalitik Hikayeler testi
*Peabody Resim Kelime Testi
*Goodenough-Harris Adam Çizme Testi
*Resim-Öykü İlişkisi testi
*Bier Cümle Tamamlama Testi
*Depresyon Ölçeği
*Anksiyete Ölçeği

YETİŞKİNLERE UYGULANILAN TESTLER
-TAT Kişilik analiz testi
-MMPI Kişilik testi
-Depresyon Ölçeği
-Anksiyete Ölçeği
OKB (Obsessif Komplsif Bozukluk) Değerlendirme Testi
SCL_90 (Psikolojik Belirtileri Tarama Testi)
Bier Cümle Tamamlama testi