ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSİ

Çocuk ve Ergen Terapisinin amacı, kişinin yaşadığı duygusal ve davranışsal sorunların çözümlenmesi, ileride ortaya çıkabilecek ruhsal sorunların önlenmesi, kişilik gelişiminin yapılandığı bu dönemi en sağlıklı şekilde desteklenmesi, anne babaların çocukları ile sağlıklı tutum ve ebeveynlik becerileri kazanmalarına yardımcı olunmasıdır.

Çocukların kendilerini ifade etme becerileri yeterince gelişmediği için, çocuklarla çalışırken en yaygın kullanılan terapi yöntemi, oyun terapisidir. Ergenlerle çalışırken en yaygın kullanılan terapi yöntemi ise, Bilişsel ve Davranışçı terapi yöntemleri ve EMDR terapisidir.

Çocuklarda en sık karşılaşılan sorunlar şunlardır:

Kardeş Kıskançlığı

Okul Korkusu

Özgüven Eksiklikleri

Kaygı ve Korku Sorunları

Gece Kabusları

Tırnak Yeme

Parmak Emme

Yeme Sorunları

Alt Islatma ve Altına Kaçırma Sorunları

Yalan Söyleme

Öfke Problemleri

Teknoloji Bağımlılığı

Sınav Kaygısı

Madde Bağımlılıkları

Ders Başarısızlığı

Dikkat Eksiklik ve Hiperkativite Sorunları

Öğrenme Sorunları

Davranış Sorunları