PSİKOLOJİK TESTLER

Kurumumuzda Uzm. Psikolog Dr. Saadet ELEVLİ Tarafından şu testler uygulanmaktadır.

WISC-R Çocuk ve Ergenler İçin Zeka testi

MMPI Çok Yönlü Kişilik Testi

CAT Çocuk Algı Testi

TAT Yetişkin Algı Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

0-6 Yaş AGTE Gelişim Tarama Testi

Beck Anksiyete Testi

Beck Depresyon Testi

Maudsley Obsesif KOmpulsif Bozukluk Testi

Çocuk ve Ergen Bier Cümle Tamamlama Testi

Meternal Bağlanma Ölçeği

Burdon Dikkat Testi

Denver Gelişim Tarama Testi

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi

Bender-Gestalt Görsel Motor Motor Algı Testi