EBEVEYN DANIŞMANLIĞI

Ebeveyn danışmanlığı, hamilelik, bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminde çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmelerine yardımcı olmak amacıyla anne babalarla yapılan görüşmelerden oluşan bir danışmanlık hizmetidir.

Ebeveyn danışmanlığı, çocuğun karşılanması gereken ihtiyaçları, çocuğun gelişim özelliklerini, hangi davranışın normal hangisinin anormal olduğunu ayırt etme, çocuğun gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini tespit etme, ruhsal yönden sağlıklı bireyler yetiştirme ve anne babalarda işlevsel ebeveynlik becerilerini kazandırma amaçlı sunulan bir hizmettir.

Çocuk ve ergenlerin yaşadıkları sorunların çözümlenmesini, duygusal açıdan sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için doğru ebeveyn yaklaşımlarını geliştirebilmeyi, ebeveynlik sezgilerini öğrenmeyi, soruna yönelik doğru anne baba tutumlarını sergileyebilmeyi, anne babanın birlikte sorunun çözümü için krizi nasıl yönetecekleri konusunda ebeveynleri bilgilendirme, yönlendirme ve geliştirmeyi hedeflemektedir.