EĞİTİM KURUMLARI DANIŞMANLIĞI

Eğitim kurumları danışmanlığı, eğitim kurumlarında eğitimci, ebeveyn ve öğrencilerin yaşadıkları sorunlarının çözümüne katkı sağlamak ve verilen eğitimin kalitesini, hizmetin niteliğini arttırmak amaçlı yapılan danışmanlık hizmetidir.

Öğrencilerin yaşadıkları soruların çözümüne yönelik profesyonel destek vermeyi, eğitimcilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini, eğitimcilerin veli ve öğrencilerle kurdukları iletişim becerilerinin güçlendirilmesini, veli bilgilendirmeleri ile etkin ebeveynlik becerilerinin kazandırılmasını hedeflemektedir.

Eğitim Danışmanlığı kapsamında şu hizmetler verilmektedir

Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim programlarının geliştirilmesi

Eğitici beceri gelişim programlarının uygulanması

Etkin ebeveynlik becerilerinin kazandırılması

Kayıtlı öğrencilerin sorunlarının tespit edilerek sorun çözümlerinin sağlanması

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi

Öğrencilerin sosyal ve iletişim beceri gelişim süreçlerinin planlanması ve takip edilmesi

Yöneticilerin yönetim ve iletişim beceri gelişimlerinin desteklenmesi