Uzm. Psikolog Dr.Saadet Elevli

  E-Posta: psikologsaadet@gmail.com

006KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum tarihi : 11.02.1978

Doğum yeri   :  Nazilli/AYDIN

EĞİTİM

1995 – 1999 Ondokuz Mayıs Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Eğitimi

2009-2011 Muğla Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışmanlık  Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Eğitimi

Uzmanlık Tezi: “Ergen İntiharları ile  Yalnızlık, Öfke ve Öfke İfade Biçimleri, Suçluluk ve Utanç Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

2012-2019  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü , Doktora Eğitimi

Doktora Tezi: “Ergenlerde ebeveyn kabul-red algısı ile red duyarlılığı, sosyal kaygı, yalnızlık, duygu düzenleme becerileri ve problemli internet kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi: Karma desenli bir çalışma”

ALDIĞI EĞİTİMLER

2004    Psikodrama Asistanlığı Eğitimi, Dr Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Dr. Emre Kapkın

2011    Aile ve Evlilik Terapisi I. Seviye Eğitimi, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu

2011    EMDR Terapisi I. Seviye Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, M.A. Emre Konuk

2011    Sınav Kaygısı İle Başetmede Bilişselsel Terapi, Türk Psikologlar Derneği,Dr. Okan Cem Çırakoğlu

2011    Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R), Türk Psikologlar Derneği, Uzman Psikolog Esmahan Orçin

2011    Çocuklar İçin Algı Testi (C.A.T) ve Luisa Düss Psiknalitik Öykü Testi, Psikoloji Eğitimleri ve Terapileri Derneği

2012    Aile ve Evlilik Terapisi II. Seviye Eğitimi, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu

2012    Sorun Çözme Terapisi, Adnan Menderes Üniversitesi, Prof. Dr. Mehmet Eskin

2013    Çocuklarla EMDR Terapi Tekniği, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar

2013    Yetişkinler İçin Tematik Algı testi (T.A.T.) Ege Üniversitesi, Prof. Dr. Azmi Varan

2014    EMDR Terapisi II. Seviye Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü,

2014    OYUN TERAPİSİ Eğitimi

2014    EMDR Terapisinin Aile Terapisine Entegrasyonu, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Michael Silvestre

2014    Çocuklarla EMDR Terapisinde “Hikaye Tekniği”, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Uzman Psikolog Pınar Fidancı

2015 Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi, Uzm. Klinik Psikolog Esmahan Orçin

2017 Çözüm Odaklı Terapi, Davranış Bilimleri Enstitüsü

2018 16 PF Kişilik Envanteri Yorumlama Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü

2019 DEHB Olan Çocukları Tanılamak ve Anlamak, Davranış Bilimleri Enstitüsü

KATILDIĞI KONGRELER

2008 – Ulusal Psikoloji Kongresi – Ankara

2009 – Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Kongresi – Aydın

2010 – Ulusal Psikoloji Kongresi – İzmir

2011 – Lisans Üstü Psikoloji Öğrencileri Kongresi – Ankara

2012 – Ulusal Psikolojik Danışma Kongresi – İzmir

2013 – Ulusal Psikodrama Kongresi – İzmir

2019 – Ulusaş Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi- Samsun

BİLDİRİLER

2012 – Ulusal Psikolojik Danışma Kongresinde “Öfke ve Öfke İfade Biçimleri ile Ergen İntiharları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” bildiri olarak sunulmuştur.

2019 – Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde “Ergenlerde Ebeveyn Red Algısı Modeli: Nitel Bir Analiz”