Tırnak yeme davranışı incelendiğinde, daha çok belirli bir grup sebepten kaynaklandığı gözlemlenmektedir. Bu sebepler; üzüntü, sıkıntı, kaygı ve gerilim yaşatacak yaşam olayları, korku, güvensizlik ve değersizlik duyguları , aile içi iletiim sorunları olarak sınıflandırılabilir. Tırnak yeme bir güvensizlik belirtisi olarak kabul edilir. Çocuğun ihtiyacı olan güven ve sevgiyi yeterince hissedememesi yani kendisini güvende hissetmemesi korku, stres, öfke ve heyecan durumlarına maruz kalması, kaygı ve endişeler, yalnızlık, aşağılık duygusu, arkadaşlarının ilgisini kaybetme korkusu çocukta tırnak yeme davranışına neden olabilmektedir.
Aile içinde aşırı baskılı ve otoriter bir eğitimin uygulanması ve çocuğun sürekli azarlanarak eleştirilmesi, kıskançlık, yeterli ilgi ve sevgi görememe, sıkıntı gerginlik başlıca nedenleri arasındadır.1Örneğin, herhangi bir sebepten dolayı anne – babasına kızan, onlara karşı öfke duyan çocuk tırnak yeme davranışını sergileyebilir. Arkadaşlarına kendini doğru biçimde ifade edemeyen çocuk bu sebeple kaygılanabilir ve bu sıkıntısını tırnak yiyerek ifade edebilir. Çok sevdiği köpeğini kaybeden çocuk, üzüntüsü nedeniyle bu davranışa yönelebilir. Bunun dışında, öğretmeninden veya ailesinden korkan ve cezalandırılma kaygısı taşıyan çocuk tırnak yiyebilir. Aile içinde yaşanan huzursuzluklar, anne baba geçimsizlikleri, anne babanın sık sık kavga etmesi, boşanma ve ayrılıklar da çocuklarda tırnak yeme gibi davranışlara neden olur.

Bunun yanı sıra anne babanın aşırı kaygılı olması, çocuğu aşırı derecede koruyup kollaması,anne babanın çocuklar arasında ayrım yapması sonucu çocukta oluşan kıskançlık da dolaylı şekilde çocuklarda tırnak yeme gibi davranışına neden olur. Bazen tırnak yeme davranışı hiçbir psikolojik sebeple bağlantısı olmadan sadece taklit yoluyla kazanılan bir davranış da olabilir. Çocuğun yakın çevresinde tırnak yiyen biri varsa, çocuk bunu taklit yoluyla öğrenerek tırnak yeme davranış edinmiş de olabilir.

Tırnak Yeme Konusunda Aileye Öneriler Nelerdir?

• 3–4 yaşına kadar görmezlikten gelin görmezden gelerek çocuğu alışkanlığında vazgeçirebilirsiniz. Çünkü bu tip alışkanlıklara bir bakıma ailenin dikkatini çekmek için başlanabiliyor. Çocuğunuz bu tür bir hareketin sizin tepkinizi çekeceğini biliyordur. Ancak burada önemli olan çocuğun neden ailenin dikkatini çekme ihtiyacı
içinde olmasıdır. Çocuk doğal yollardan elde edemediği, bu tip davranışlarla elde etme çabası içine girmiş olması sorgulanması gereken bir durumdur.
• Çocuğunuza gerekli sevgi ve şefkati gösterin. Çünkü eğer çocuk yeterince ilgi ve sevgi görmüyorsa bunun yarattığı üzüntüyü tırnak yiyerek dışa vurabilir
• Çocuğunuzun hangi durumlarda tırnak yediğini belirlemeye çalışın. Ör: Gergin olduğunda veya korktuğunda tırnaklarını yiyorsa sakinleştirme yoluna giderek tırnak yemesini engelleyebilirsiniz.
• Bu davranışı söndürmek için alternatifler üretin. Tırnak yemeye başladığı anda yiyecek verilerek meşgul edilmeli ya da heyecanlı anlarında(Ör: Televizyon izlerken) sakız çiğnetmek tırnak yemesini önleyebilir